Ασθματική βρογχίτιδα

Ο όρος ασθματική βρογχίτιδα χρησιμοποιείτο κατά κόρον στο παρελθόν, και ορθά έχει επανέλθει χαρακτηρίζοντας όλη τη κλινική εικόνα που εμφανίζεται με τα εξής χαρακτηριστικά:

Βήχα μετά από λοίμωξη που παραμένει άνω της εβδομάδος, συριγμό ( χουρχουρητά ή γατάκια στο στήθος τα αναφέρει ο κόσμος), δύσπνοια ή πλάκωμα στο στήθος.

Όλα τα άνω ανευρίσκονται και στη κλινική εικόνα του άσθματος , γιαυτό και συνηθίζω να παρομοιάζω την ασθματική βρογχίτιδα ως ξαδερφάκι του βρογχικού άσθματος.

Δεν είναι μία νόσος πού θα πρέπει να μας φοβίζει αλλά και δεν θα πρέπει να την  αφήσουμε να υφίσταται, διότι η θεραπεία είναι εύκολη και αποτελεσματική, και δεν θέλουμε την υποκείμενη άσηπτη φλεγμονή να συνεχίζει.

Ο πνευμονολόγος τεκμηριώνει την κατάσταση με το ιστορικό, κλινική εξέταση, σπιρομέτρηση και υπερηχογράφημα πνευμόνων. Αν χρειαστεί μπορεί να γίνουν και δερματικά αλλεργικά τεστ και δίνει την κατάλληλη θεραπεία.

Η ασθματική βρογχίτιδα δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα , αλλά μπορεί να επαναλαμβάνεται όπως ανάφερα μετά από λοιμώξεις, και εντέλει θα ήθελα να τονίσω το καλοήθες του χαρακτήρα της.