Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.)

Τι ονομάζουμε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια(Χ.Α.Π.).

Είναι μια χρόνια νόσος των πνευμόνων, η οποία προκαλείται από την έκθεση σε εξωγενείς παράγοντες ,με κυριότερη το κάπνισμα, και οδηγεί σε χρόνια φλεγμονή των βρόγχων, με διάφορες διαβαθμίσεις.

Η χρόνια αυτή φλεγμονή δημιουργεί στένωση αυτών, και κατά συνέπεια βήχα ,συριγμό, φλέματα ή και δύσπνοια. Όπως ανεφέρθη κάθε άτομο παρουσιάζει διαφορετική βαρύτητα νόσου ,και διαφορετική εικόνα .Άλλοι δυσπνοούν έντονα και άλλοι καθόλου, σε άλλους ο βήχας είναι καθημερινός ενώ σε άλλους καθόλου, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρής δύσπνοιας που επηρεάζουν σημαντικά την διαβίωση, και ούτω ως εξής.

Η διάγνωση τεκμηριώνεται με το ιστορικό, κλινική εξέταση ,σπιρομέτρηση, ακτινογραφία θώρακος, υπερηχογράφημα πνευμόνων, οξυμετρία ή οποιαδήποτε ακόμα εξέταση ο πνευμονολόγος επιλέξει.

Δεν εμφανίζουν όλοι οι καπνιστές Χ.Α.Π., όπως συχνά θεωρείται ,αλλά περίπου το 30% αυτών. Τα αίτια ,όπως σε όλες τις περιπτώσεις ,είναι γονιδιακά. Κατ’ επέκταση λοιπόν είναι απαραίτητη η διακοπή καπνίσματος σε όλους ,γιατί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποιοι καπνιστές θα νοσήσουν και ποιοί όχι.

Η πορεία της νόσου επίσης ποικίλει και μπορεί να φτάσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια

( σπάνια),αλλά πάντα εξελίσσεται επιδεινούμενη αν το κάπνισμα συνεχιστεί. Η φαρμακευτική αγωγή αντιμετωπίζει τα συμπτώματα, έτσι λοιπόν το άτομο είναι θεραπευμένο για όσο διάστημα λαμβάνει την εισπνεόμενη συνήθως αγωγή του. Υπάρχουν πολλές φαρμακευτικές κατηγορίες εισπνεόμενων φαρμάκων και για κάθε περίπτωση ταιριάζει άλλη αγωγή, άρα και εδώ τα πράγματα εξατομικεύονται.