Συμμετοχή στο συνέδριο “Η Επόμενη Ημέρα για τον Ειδικό” με θέμα "Κλασσικές διαγνωστικές εικόνες"

Συμμετοχή στο συνέδριο “Η Επόμενη Ημέρα για τον Ειδικό” με θέμα "Κλασσικές διαγνωστικές εικόνες"