Υπηρεσίες

Ιατρικές υπηρεσίες. Στο πνευμονολογικό ιατρείο παρέχονται διάφορες ιατρικές πράξεις όπως: πλήρης έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση), διενέργεια αλλεργικών test προς εξακρίβωση των αλλεργιών, μέτρηση εκπνεόμενου CO, οξυμετρία, βρογχοδιαστολή, έλεγχο υπνικής άπνοιας.
Παρακολουθούνται συστηματικά και ενδελεχώς το χρόνιο αλλεργικό άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι αλλεργίες του αναπνευστικού, οι βρογχεκτασίες, η φυματίωση, το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο, η διακοπή καπνίσματος και το σύνολο των λοιπών λιγότερων συχνών παθήσεων των πνευμόνων
Η προσέγγιση του ασθενούς περιλαμβάνει το ιατρικό ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις απαραίτητες εξετάσεις που πραγματοποιούνται όλες στο χώρο του ιατρείου, φυσικά για την προτεινόμενη για εσάς θεραπεία.
Με κατανόηση και σεβασμό στον ασθενή, στα πλαίσια της ιατρικής δεοντολογίας.